Market Mieszkaniowy Sp. z o.o.
Al. Solidarności 155/2
00-877 Warszawa
Telefon
22 627 12 66
E-mail
biuro@marketmieszkaniowy.pl
Spółka Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000169814, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy. NIP: 5272409527, REGON: 015515534, Kapitał zakładowy wynosi 50000,00 zł

Biura

MM Biuro Ursynów
Al Komisji Edukacji Narodowej 26
02-796 Warszawa
22 894-31-51, 22 894-31-61
ursynow@marketmieszkaniowy.pl
MM Biuro Centrum
Aleja Solidarności 155
00-877 Warszawa
22 627-12-66, 22 627-11-44
centrum@marketmieszkaniowy.pl
Facebook